Naamsverandering en erfrecht


14 juli 2009

Vraag nummer: 12817  (oude nummer: 13437)

Heeft het veranderen van een naam naar een biologische vader invloed op de reeds ontvangen erfenis van een wettelijke vader?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als alleen de naam wijzigt, dan wijzigen niet ook de familierechtelijke betrekkingen. Dus wat dat betreft zou dat dus niet uitmaken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.