onenigheid binnen de familie


26 mei 2009

Vraag nummer: 12681  (oude nummer: 13091)

Geachte heer v/d Griend,

Ik zou graag wat duidelijkheid hebben over het volgende onderwerp. Mijn oma is overleden en nu moet de erfenis verdeeld worden. Er is geen testament opgemaakt. Mijn opa is eerder overleden en toen zijn , naar mijn weten, alle kindsdelen verdeeld. Over de verdeling bestaat nogal wat onenigheid in de familie. Het gezin bestond uit opa, oma, 3 kinderen daaruit en 1 zoon uit een eerder huwelijk van mijn oma in Duitsland. Deze zoon is al overleden.
Mijn ouders en een oom van me willen het afgehandeld hebben, alleen een tante en de kinderen uit het huwelijk van mijn overleden oom (gescheiden voordien) houden een verdeling tegen. De exacte reden hiervoor weten wij niet. Nu hebben wij een brief opgesteld waarin wij hebben gezet dat de erfenis verdeeld gaat worden door vieren en ieder hun deel op hun rekening gezet krijgt. Hierin vragen wij tevens dat als ze het er mee eens zijn ze een aangetekende brief terug moeten sturen met daarin vermeld dat ze het er mee eens zijn en hun bankrekeningnummer. Indien ze het er niet mee eens zijn, krijgt iedereen die het er wel mee eens zijn hun gedeelte gestort en blijft de rest op de rekening staan tot het moment dat ze het wensen te ontvangen of er afstand van doen. Al het geld staat trouwens op een en/of bankrekening die mijn oma met mijn vader (schoonzoon) is aangegaan. De brief is opgesteld uit een soort van wanhoopsdaad omdat de ingeschakelde notaris een brief heeft gestuurd dat hij de zaak afsluit omdat hij ons niet verder kan helpen. Dus er was een notaris ingeschakeld die er helaas geen einde inziet.

Mijn hoofdvraag is eigenlijk, kan er een probleem ontstaan door het versturen van zo’n brief.
En wat is de beste manier om dit af te handelen? Het gaat ons er om dat het gewoon afgehandeld wordt.

Met vriendelijke groeten,

Rudy Fens

Antwoord:

Geachte heer,

Verdeling moet mijns inziens toch echt samen, dus ik zou uw voorstel niet adviseren (hoewel het wel wat kan losmaken natuurlijk). Mij advie zou zijn langs een advocaat te gaan en hem/haar te vragen één en ander 'los te wrikken' via een rechterlijk uitspraak. Ook zou de mogelijkheid van de zogenoemde wettelijke vereffening onderzocht moeten worden. Kortom, makkelijk is het zeker niet, maar u zit mijns inziens nog niet aan het eind van de mogelijkheden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn