rechtgeldigheid erfenisuitsluiting na investering en huwelijk


17 november 2017

Vraag nummer: 52771

Geachteheer / mevrouw:

Mijn partner en ik willen scheiden. Nu zegt mijn partner dat de woning volledig van haar is. Dat heeft ze ooit gekocht met geld van een erfenis. In de voorwaarde stond destijds vermeld dat dit buiten haar eventuele huwelijk zou vallen.
Is dat ook van toepassing toen wij tien jaar later getrouwd zijn in gemeenschap van goederen? Of is het 50% om 50%?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er kan inderdaad sprake zijn, dat datgene wat in de plaats komt van betreffend geerfd privé vermogen, zelf ook weer privé vermogen wordt. In die zin is het denkbaar dat de woning privé vermogen wordt ook al staat het op beider naam. Omdat het een complexe aangelegenheid is, raad ik u van harte aan advies te vragen aan uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.