Benificair aanvaarden


14 september 2011

Vraag nummer: 26026

De man van een vrouw is overleden. Zij wil de erfenis benificair
aanvaarden. Nu moet zij ook uitvaartkosten betalen omdat de verzekering niet alles vergoed. Valt de uitvaartkosten in deze situatie ook önder benificair aanvaarding?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Beneficiair aanvaarden wil niet zeggen dat je helemaal geen schulden van de nalatenschap moet betalen, maar dat je (kortgezegd) slechts de schulden moet betalen voorzover daar ook activa tegenover staan. Ik raad u aan eens met uw notaris te overleggen over één en ander, want na beneficiaire aanvaarding is de wettelijke vereffening van toepassing en de vereisten in verband daarmee moeten wel in acht worden genomen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.