verwerpen van erfenis en eventuele schenkingen en belasting


31 maart 2013

Vraag nummer: 34142

Geachte Notaris,
Wij voelen ons gedwongen door omstandigheden geen schenkingen te aanvaarden. Het mij toekomende kindsdeel is onder moedersbeheer vanwege Langstlevende testament.
Nu wil moeder schenken. Wij aksepteren dit niet.
Ook willen wij de erfenis niet aanvaarden.Hoe zit het dan met de belasting?Is het zo dat als je niets hebt ontvangen, je ook geen belasting hoeft te betalen?
Als je een erfenis verwerpt, moet ik dan naar het kantongerecht, of is dit alleen administratief voor het kantongerecht?
Bij voorbaat dank voor Uw antwoorden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een nalatenschap/erfgenaamschap kun je inderdaad verwerpen via het afleggen van een verklaring daartoe bij de griffie van de Rechtbank, tenminste als je nog niet hebt aanvaard of geacht wordt te hebben aanvaard.
Pas op, want bij verwerping is in beginsel sprake van plaatsvervulling. Het erfdeel dat is verworpen schuift dan door naar de kinderen van degene die heeft verworpen. Zijn deze kinderen minderjarig, dan is toestemming van de rechter nodig voor verwerping.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.