Welke schuldeisers eerst?


16 oktober 2013

Vraag nummer: 35968

Geachte heer/mevrouw,

De gezondheidstoestand van mijn niet geregistreerd partner is zeer zorgwekkend. Wanneer hij komt te overlijden zullen ik en zijn familie de erfenis verwerpen. Ik ben de enige persoon die enig in- en overzicht heeft op zijn administratie, dus ik zal waarschijnlijk de administratie etc. af moeten ronden. Ik vermoed dat er meerdere partijen betaald moeten gaan worden, maar weet nu al dat dat niet gaat lukken. Bijv. belasting, banken, CJIB, verzekeraars, zakelijke schuldeisers etc. Bestaat er een volgorden van wie er het eerst recht heeft op betaling of gedeeltelijke betaling van haar vordering? Wanneer het geld na deze betaling op is, heeft de rest dan gewoon pech gehad?

M.v.g. Erik

Antwoord:

Geachte heer,

De wet bepaalt inderdaad welke schulden/verplichtingen ook schulden van nalatenschap zijn en geeft tevens een voorrang aan.
Verwerping betekent overigens onder meer dat je geacht wordt geen erfgenaam te zijn (geweest) en dus in die zin ook geen rechten of verplichtingen hebt. Ik kan niet beoordelen of u gerechtigd bent de administratie ed. af te ronden. Mogelijk is het zelfs af te raden om te voorkomen dat u geacht wordt zuiver te hebben aanvaard door u te gedragen als erfgenaam.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.