Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Moet geërfde bedrag opgegeven worden?

8 september 2014

Vraag nummer: 39790

Geachte heer / mevrouw, gaarne zou ik de onderstaande vraag beantwoord zien!
Stel je erft een klein bedrag (zeg maar € 6000,00) van mijn alleenstaande ongehuwde broer zonder testament.
De erfgenamen zijn 7 zusters en één broer.
Moet je dan het geërfde bedrag van 6000,00 : 8 personen = €750,00 bij de aangifte het jaar van overlijden invullen van de inkomstenbelasting c.q. opgegeven?

Alvast hartelijk dank voor uw eventuele antwoord.

Met vriendelijke groet,
dhr. F. van Veen
Den Haag

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij een verkrijging krachtens erfrecht kan sprake zijn van verschuldigdheid van erfbelasting tenzij de verkrijging is vrijgesteld.
Betreffende verkrijging kan vervolgens wel weer BOX 3 vermogen zijn/worden en dient in dat geval dan wel aangegeven te worden.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder