testament aanwezig, maar niet geraadpleegd na overlijden


7 oktober 2010

Vraag nummer: 13944  (oude nummer: 16071)

Ik heb antwoord gekregen op vraag 16058.
Bij verdere navraag blijkt er wel een testament te zijn, maar is het verder afgehandeld zonder notaris.
Dat blijkt na navraag boedelregister.
Betekent dat automatisch dat mijn vader geen bezittingen had? Dus ook bijvoorbeeld geen en/of rekening bij een bank? Want hiervoor heb je toch een bewijs van erfrecht nodig?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nee dat betekent het niet automatisch, maar het roept wel vragen op. Een verklaring van erfrecht wordt niet door elke bank gevraagd bij en/of rekeningen, dus ook wat dat betreft hoeft het niet naar boven te komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.