maximale tijdsduur van uitbetaling erfenis na tekenen akte van verdeling door iedereen


22 november 2010

Vraag nummer: 14002  (oude nummer: 16207)

Ik wil graag weten of er een tijdslimiet staat op het uitbetalen van erfenis of voorschotten nadat elke ergename de akte van verdeling heeft getekend.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

ik kan dat onmogelijk beoordelen, maar mij lijkt dat de akte van verdeling een afrondend document is op grond waarvan betalingen zouden kunnen plaatsvinden. Het kan uiteraard volledig anders zijn als de akte van verdeling anders bepaald. Als er een notaris bij betrokken was, lijkt het me verstandig als u deze notaris om informatie vraagt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.