lening en overleden


28 november 2012

Vraag nummer: 32844

Mijn maatje zijn moeder is overleden zei had een lening blijft hij daar nu mee zitten? met de rest schuld die er nog is?

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals eerder ook aangegeven: eerst moet worden vastgesteld wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn. Vervolgens heeft elke erfgenaam ook nog een keuze van wel/niet of beneficiair aanvaarden. Heb je (zuiver) aanvaard, dan ben je gerechtigd tot de activa maar ook aansprakelijk voor de passiva/schulden. Voor nadere informatie en voordat je een keuze maakt is het raadzaam even langs een notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.