inbrengverplichting


14 juli 2008

Vraag nummer: 11910  (oude nummer: 11085)

L.S.,
Gaarne zou ik willen weten of een inbreng verplichting blijft bestaan b.v. bij onroerend goed als een erfenis wordt geweigerd.

H.gr.
Victor

Antwoord:

Geachte heer,

De verplichting rust neem ik aan op een persoon als erfgenaam of legataris en als je dat niet bent, lijkt me dan van niet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.