gezamelijk huis verkopen


9 september 2014

Vraag nummer: 39803

LS

De situatie is als volgt, mijn moeders vader was weduwnaar. Toen hij overleed in 2003 waren er drie kinden
I overleed in 2006 en zijn weduwe leeft
II overleed in 2011 en was al weduwe
III leeft nog

In dat huis bleef een ongehuwde pleegzoon IV van grootvader wonen. Deze pleegzoon is nu ook dood.

III is de executeur van IV. Dat betreft de roerende goederen.

Het huis bleef van I, II & III

III heeft een neef (zoon van I) aangewezen als verkoper van de woning.

Kan dat zomaar of is er ook van ons, de kinderen van II nu een volmacht nodig?

m.v.g.

Antwoord:

Geachte heer,

Bij overlijden van grootvader in 2003 moest worden vastgesteld wie de erfgenamen waren en wat tot de nalatenschap behoorde. Indien dat 3 kinderen waren en er een eigen huis was én er geen afwijkend testament is gemaakt, dan zijn de 3 kinderen ieder voor een gelijk deel gerechtigd tot de nalatenschap en daarmee het huis. Indien een deelgenoot overlijdt, dan behoort tot diens nalatenschap dus een deel in de nalatenschap van grootvader. Dat deel komt weer toe aan diens erfgenaam/erfgenamen. Dat moet dan ook weer worden vastgesteld. Indien dat is vastgesteld, kan ook bepaald worden wie gerechtigde is en dus eventueel een volmacht kan geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.