schulden levende vader


13 mei 2009

Vraag nummer: 12658  (oude nummer: 13002)

Hallo,

onlangs is mij ter ore gekomen dat mijn vader, waar ik sinds jaren geen contact mee heb, zich in de schulden heeft gewerkt. Naar horen zeggen heeft hij een maand in een instelling gezeten wegens psychise en finaciele problemen.

Ik ben hier van geschrokken, en denk aan mijn eigen gezin. Hoe zal het in de toekomst uitzien als mijn vader komt te overlijden? Wij zitten niet verlegen om een nalatenschap, negatief dan wel positief. laat staan het regelen van begrafenis en andere bijkomende zaken.

Wat kan ik doen als enig kind om niet met schulden en andere verplichtingen opgezadeld te worden door mijn vader die mij jarenlang in de steek heeft gelaten?

Met vriendelijke groeten,

Anoniem

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiteraard is het het beste om te voorkomen dat er teveel schulden ontstaan. Indien iemand niet goed voor zijn eigen zaken kan zorgdragen zou daarvoor strikt genomen bewind of zelfs curatele de aangewezen weg zijn.

Voor het overige is het zaak bij overlijden goed te kijken welke keuze je maakt als erfgenaam. Benefciaire aanvaarding ligt dan wellicht voor de hand.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >