erfenis in Australië


11 juli 2008

Vraag nummer: 11902  (oude nummer: 11072)

Onze neef is overleden in1999. Welke termijnen gelden er voor het opeisen van een nalatenschap? Wie zijn de erfgenamen? Hoeveel zijn de successierechten in Australië en wie moet ons vertegenwoordigen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het spijt me maar ik kan u niet helpen met deze vragen. Over Australisch erf- en successirecht weet ik niets.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.