VERWERPEN ERFENIS


11 december 2009

Vraag nummer: 13301  (oude nummer: 14577)

MIJN MOEDER IS RUIM EEN JAAR GELEDEN OVERLEDEN.ZE WOONDE TOEN BIJ MIJN ZUSTER IN DIE DE ZORG VOOR HAAR REKENING HEEFT GENOMEN.ZE KREEG DAARVOOR EEN PERSOONS GEBONDEN BUDGET VOOR VAN HET P.G.B.NU KAN ZE NIET WAAR MAKEN WAARVOOR ZE HET GELD HEEFT VERBRUIKT EN KRIJGEN WIJ VIA EEN INCASOBEREAU HET DRINGENDE VERZOEK OM HET AAN HAAR BETAALDE P.BUDGET TERUG TEBETALEN.WIJ ZOUDEN ALS ERFGENAMEN DAAR VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN .TERWIJL MIJN MOEDER BIJ HAAR INWOONDE EN ZIJ HAAR PENSIOEN EN VAKANTIEGELD EN WAT NOG MEER GEBRUIKTE. KAN DIT ZOMAAR EN IS ER EEN WEG OM HIER VAN VERLOST TE WORDEN. HET IS TOCH VAN DE ZOTTE DAT ZIJ JAREN LANG VAN DAT GELD HEEFT GEPROFITEERD EN DAT WIJ ER NU VOOR MOETEN OPDRAAIEN. HOE KUNNEN WIJ DIT AANPAKKEN.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een erfgenaam is inderdaad aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Een erfgenaam kan verwerpen of benefciair aanvaarden om bepaalde schulden van zich af te houden. Bij beide keuzen moet echter wel heel goed de consequenties van te voren worden bekeken. Bij verwerping bijvoorbeeld schuift het erfdeel naar jouw kinderen. Ga dus even langs een notaris voor informatie en advies en maak daarna een keuze (als je dat nog kan).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.