rechten en plichten na scheiding van tafel en bed


18 oktober 2010

Vraag nummer: 13959  (oude nummer: 16086)

Ik ben gescheiden van tafel en bed en mijn echtgenoot is pas overleden.
Mijn vraag:
Wat zijn mijn rechten en plichten?
Mijn echtgenoot had een andere vrouw die nooit met hem officieel heeft samengewoond maar nu alle rekeningen en officieele papieren in handen neemt moet ik hier ingrijpen en hoe?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat eerste bekeken moet worden of er een testament is en wat daar in staat. Is er geen testament, dan is de wet van toepassing. De van tafel en bed gescheiden echtgenoot is geen wettelijk erfgenaam. Ik raad u aan langs uw notaris te gaan om één en ander te laten onderzoeken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.