Achterhouden binnenkomende post


27 november 2008

Vraag nummer: 12222  (oude nummer: 11828)

Op 25-11-2008 stelde ik u de volgende vraag: "Door een van de erfgenamen werd voor het overlijden alle zaken geregeld. Bij testament had de erflater een ander gekozen voor afhandeling,

Vraag: Is de eerste persoon verplicht om alle nog bij hem binnenkomende terzake doende post te overhandigen aan de uitvoerende persoon?"

25 november 2008

Op 26-11-2008 kreeg ik van u als antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat lijkt mij wel, maar dat is toch niet zo'n groot probleem?

26 november 2008

Het probleem ligt in het feit ik ruzie heb met mijn broer die daardoor post achterhoud en stelt dat ik als uitvoerende nalatig ben. Alleen op zijn voorwaarden krijg ik bedoelde post in handen.
Maar zonder de officiƫle papieren van de notaris kan ik instanties niet van gedachten doen veranderen. M.i. heb ik aan alle mij bekende instanties wijziging van het correspondentieadres toegestuurd.

Vrg 1: Hoe los ik dit op?
Vrg 2: Is hij wettelijk verplicht de bij hem nog binnenkomende post te overhandigen?

Antwoord:

Geachte heer,

Nieuwe post zou strikt genomen in handen moeten komen van de executeur. De taak van de 'gevolmachtigde' tijdens leven zit er op, tenzij anders is bepaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.