openen testament


17 januari 2014

Vraag nummer: 37041

Is het nodig dat alle erfgenamen van een overledene aanwezig zijn bij het openen van een testament op het notaris kantoor? (ook degenen die een relatief klein bedrag erven en ver weg wonen?)

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is lang niet in alle gevallen zo dat bij een notaris het testament 'geopend' wordt. Wel kan een notaris op verzoek een verklaring van erfrecht opstellen en in dat kader ook inzage geven in het testament en de betreffende erfgenamen aanschrijven omtrent hun keuze ten aanzien van het erfgenaamschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.