Verschil


31 maart 2013

Vraag nummer: 34141

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN BOEDELVERKLARING EN VERKLARING VAN ERFRECHT

Antwoord:

Geachte heer,

Een verklaring van erfrecht is een notariele verklaring waarin wordt aangegeven wie is overleden of er wel of niet een testament is, wie zijn aangewezen als erfgenamen, of de erfgenamen hebben aanvaard en of er wellicht sprake is van een volmacht zodat één van de erfgenamen of een derde namens de erfgemen kan handelen.

Een boedelverklaring is neem ik aan een boedelbeschrijving waarin wordt aangegeven wat tot de nalatenschap behoort aan activa en passiva en tegen welke waarde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.