Grondslag 1% executeursloon


24 mei 2016

Vraag nummer: 46265

Goedendag,

Op de dag van overlijden bedragen de saldi van alle bankrekeningen tezamen € 320.000. Er moet echter nog vermogensbelasting worden betaald en ook is er nog een vordering van een zorginstelling. Over welk bedrag mag het executeursloon worden berekend: over het 'bruto' bedrag, zijnde de som van de banktegoeden, of over het 'netto' bedrag, zijnde wat overblijft van deze som nadat de schulden aan de belasting en zorginstelling zijn voldaan?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet wordt het berekend in het vermogen van de erflater. Hoe hoog dat vermogen is, is niet altijd goed vast te stellen, maar het is als uitgangspunt niet een bruto maar netto-begrip, dus waarde van activa minus de schulden van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.