Herroepen erfenis juwelen


13 juli 2011

Vraag nummer: 25296  (oude nummer: 16882)

Mijn moeder overleed in 1993 en liet zonder testament gouden juwelen na. Ik heb destijds afgezien van mijn recht daar een deel van op te eisen, maar nu wil ik daar op terugkomen. Mijn zuster die de juwelen nog steeds in haar bezit heeft wil hier geen medewerking aan verlenen. Wat zijn mijn rechten?

Antwoord:

Geachte heer,

Vastgesteld dient te worden wat u destijds hebt gedaan en wat u bedoeld met dat u hebt afgezien van uw recht.
Is er een verdeling geweest en zijn op basis daarvan de juwelen toegedeeld aan uw zuster, dan neem ik aan dat u daarvoor destijds bent gecompenseerd.
Ik raad u aan eens langs uw eigen notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.