Buitenlandse erfenis


4 november 2009

Vraag nummer: 13161  (oude nummer: 14278)

Geachte mevrouw, meneer,

In april 2004 is mijn vader in Italie overleden, het laatste jaar van zijn leven woonde hij daar ook. Daarvoor heeft hij in Nederland gewoond. Mijn moeder is Nedelandse en is ten tijde dat mijn vader in iItalie woonde in Nederland als inwonend ingeschreven blijven staan en had/heeft daar ook een huurwoning. Mijn vader bezat in Italie een huis en een stuk grond. Alles stond op zijn naam en hij was met mijn moeder op huwelijks voorwaarden getrouwd. Nu is het zo dat mijn moeder de verdeling van de erfenis tegen houdt, zij probeert er van alles aan te doen om ons, 3 kinderen ons erfdeel uit handen te houden omdat zij vindt dat wij daar geen recht op hebben. Ze weet echter dat dat wel zo is en probeert nu op slinkse wegen de erfenisverdeling tegen te houden. Alles satat nog op naam van mijn vaderomdat het haar niet lukt de woning en het land op haar naam over te laten schrijven. Nu is ze bezig daar heen te gaan verhuizen want zij heeft gehoord dat als zij er een jaar onafgeboken woont zij recht heeft op de woning en het stuk land. Het is echter zo dat zij 20 jaar vanaf het overlijden van mijn vader daar on afgebroken moet wonen voordat dat zij het recht heeft het huis en land als haar eigendom te beschouwen volgens de Italiaanse wet, maar zij zegt dat zij evengoed recht heeft op alles en zij wel bepaald wie van de kinderen wat erft en als dat aan haar ligt dus niets. Mijn vader is nu inmiddels al 5 jaar overlden en al die tijd hebben wij geen voet in het huis mogen zetten van mijn moeder en beschouwt zij dit reeds als zijnde haar bezit. Hoe kunnen wij ons erfdeel alsnog in handen krijgen of staat mijn moeder in haar recht door ons het erfdeel te onthouden, zij zegt namelijk van wel en wijweten het niet.

Met vriendelijke groet

L Sealtiel

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Vastgesteld moet worden welk recht van toepassing is. Er kan door uw vader in het testament van hem een rechtskeuze zijn gedaan. Is dat niet zo dan zijn er verdragen die dat regelen in het kader van internationaal erfrecht. Wat het onroerend goed betreft is overigens doorgaans het recht van het land waar het onroerend goed is gelegen van toepassing.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.