Legaat en vorderingen


29 mei 2012

Vraag nummer: 28368

Mijn vader is enige tijd geleden overleden en heeft mij tot enige erfgenaam benoemd. Hij was weduwe en heeft in zijn testament bepaald dat zijn vrouw, niet mijn moeder, het vruchtgebruik van zijn woning dient te krijgen en een legaat in contanten; hij was getrouwd op huwelijkse voorwaarden en de woning was hypotheek vrij.
Helaas verloopt de afwikkeling van bepaalde financiële zaken met de vrouw van mijn vader bijzonder stroef en wil ik de nodige akte(n) pas op laten stellen als de financiën recht getrokken zijn. Uiteraard mag zijn vrouw in de woning blijven wonen.
Mag ik wachten met het laten opstellen van de nodige akten en het uitkeren van het legaat totdat de opstaande vorderingen van mijn overleden vader op zijn vrouw geïnd zijn? Is het bijvoorbeeld mogelijk om het legaat in depot te storten onder beheer van een notaris tot de vorderingen voldaan zijn?
Verder vraag ik me af voor wanneer de akten opgesteld moeten worden en wat de consequenties zijn als dergelijke akten niet of niet bijtijds opgesteld worden.

Antwoord:

Geachte heer,

Legaten zijn schulden van de nalatenschap, dus daaraan moet door de erfgenaam uitvoering aan worden gegegeven. Ik kan niet beoordelen of 'wachten' met de uitvoering daarvan een optie is. Het lijkt mij juist om eens te overleggen met betreffende notaris en indien u er niet uitkomt mogelijk een mediator in te schakelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.