Uitsluitingsclausule


24 februari 2015

Vraag nummer: 41586

Wat gebeurt er wanneer je met geld,geërfd met een uitsluitingsclausule, de hypotheek (gedeeltelijk) aflost en je binnen het huwelijk ( in gemeenschap van goederen) overlijdt? Moet de overgebleven partner al dat geld weer teruggeven? Hoe gaat dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is niet zo eenvoudig vast te stellen omdat ook sprake kan zijn van zaaksvervanging. Kortgezegd houdt dat in dat datgene wat in de plaats is gekomen van het geoormerkte vermogen ook geoormerkt is.
Mogelijk zou overigens bij overlijden via een langstlevende system alles bij de langstlevende terechtkomen en kan het wel fiscale gevolgen hebben, maar in beginsel geen verplichting inhouden tot terugbetaling (tenslotte is de langstlevende dan de opvolger in rechten). Veel zal afhangen van de inhoud van een eventueel testament.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.