geld voor de executeur verborgen gehouden


20 mei 2011

Vraag nummer: 24812  (oude nummer: 16735)

Mijn broer heeft met opzet geld verborgen dat in de gemeenschap had moeten vallen. Hij tracht nu dat geld in eigen zak te steken. Vragen: (1) Is het juist dat hij hierdoor een strafbaar feit heeft begaan en dat ik aangifte moet doen bij de Politie en bij de Belastingdienst (mogelijke belastingfraude)? (2) Als ik geen aangifte doe, word ik dan zelf strafbaar? Dank u voor uw advies.

Antwoord:

Geachte heer,

Op grond van de wet kan iemand zijn aandeel in een goed verbeuren indien hij betreffend gemeenschappelijk goed verzwijgt, verborgen houdt of kwijtraakt.

Indien er sprake is van ontvreemding kan er mogelijk een strafrechtelijk karakter aan zitten, maar dat kan ik niet zo beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.