Mijn moeder is overledn in heer tweede huwelijk, welke recht heb ik als kind?


1 november 2009

Vraag nummer: 13147  (oude nummer: 14242)

Mijn moeder is onlangs overleden. Zij is twintig jaar geleden hertrouwd en volgens haar man is er geen testament. Toch vraag ik me af of er dan wel rechten zijn voor haar eigen kinderen en de kinderen die van haar partner zijn. En zo ja welke rechten zijn er dan.
Waar zou ik na kunnen vragen of er echt iets overblijft van een erfenis of zo. Alhoewel ik absoluut niets zou willen maar als het zo is dat wij er recht op hebben dan hoort dat ook zo te zijn. Ik neem aan dat haar partner dit niet zo maar kan verbergen. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat dit ook zo is. Ik hoor graag uw antwoord op mijn vraag. met vr. gr. YvM

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Via een notaris (of zelf) kunt u achterhalen of er een testament is gemaakt door uw moeder en zo ja bij welke notaris. Is er geen testament of een testament dat inhouderlijk niet afwijkt van de wet, dan zijn eigen kinderen tezamen met de langstlevende echtgenoot de erfgenamen, maar de langstlevende wordt enig eigenaar. De kinderen krijgen een zeer beperkt opeisbare vordering op de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.