duidelijker


4 november 2014

Vraag nummer: 40483

De vraag nu wat specifieker. Moeder is overleden. Vader woont in het huis. Heeft testament langstlevende. De kindsdelen zitten nog in het huis. Vader verkoopt huis en keert de kindsdelen uit. Vader verdeelt nog meer van zijn vermogen aan de kinderen, schenkingen. Vader komt na 2 jaar in zorg. Worden dan de schenkingen die hij deed aan zijn kinderen terug gehaald?

Antwoord:

Geachte heer,

Naar mijn weten is de regeling van de zorgbijdrage/ AWBZ thans zo dat schenkingen op basis van die regeling niet worden teruggehaald. Omdat de wetgeving op dit terrein vaak wijzigt, zou ik aanbevelen daar op het moment dat één en ander spelt navraag naar te doen bij betreffende instantie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.