erfgenaam reageert niet


22 oktober 2016

Vraag nummer: 47875

mijn tante is overleden zonder testament. haar jongste zus met dochter heeft vele kostbare goederen vlak na overlijden vervreemd. die zus heeft wel een verklaring van erfrecht aangevraagd en na haar overlijden is haar dochter haar erfgename. Ik ben de gevolmachtigde van de andere 9 erfgenamen. Mijn nicht reageert niet op de 3 aangetekende brieven, die ze wel in ontvangst genomen heeft, en waarin staat dat ze binnen drie weken moet reageren.ook na de laatste brief van 28 septemeb tot heden geen bericht. de andere erven willen hun deel. wat nu?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Misschien zijn er nog andere familieleden die wel contact hebben met uw nicht en die u kunt vragen om contact met haar op te nemen hierover?
Lukt dat niet, dan kan, indien uw wel rechten hebt, maar die niet krijgt, het aan te bevelen zijn dat u langs het juridisch loket of een advocaat gaat om één en ander te bespreken en kijken wat zij voor u kunnen betekenen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >