Wat is maatgevend na het testament?


29 mei 2007

Vraag nummer: 11055  (oude nummer: 9234)

Vader is overleden en in vaders testament heeft moeder een keuzelegaat. Zij kan alles tot zich nemen of zij kan het vruchtgebruik van vaders nalatenschap nemen.
Er is vervolgens een aangifte successie gedaan waarin moeder het vruchtgebruik heeft.
Notarieel is hiervan er niets geregeld ondanks mijn aandringen bij de betreffende legataris. Omdat het een oud testament is waarin geldbedragen in guldens zijn uitgedrukt en omdat er 2 legaten aan kinderen inzitten is het legitieme deel zeer zwaar geschaad en omdat de aangifte als vruchtgebruik is verstuurd (is ondertekend door alle erfgenamen inclusief moeder) en de erfgenamen dus in principe blote eigenaar zijn is tijdens leven van moeder geen aanspraak gemaakt op het legitieme portie.Inmiddels is moeder overleden (zij had een eensluidend testament als van vader) en legatarissen werken niet meer aan de afwikkeling in het scenario bloot/vol eigendom. Het scheelt overigens veel geld aan successierechten.
Moeder is inmiddels 1,5 jaar overleden en er is buiten de taxaties om nog niets geregeld/afgewikkeld. Wat dient er gedaan te worden om de legatarissen tot medewerking te dwingen ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De bloot-eigenaar wordt voleigenaar als het vruchtgebruik eindigt. Dan moet wel eerst het vruchtgebruik zijn gevestigd. Mij lijkt dat de notaris met medewerken van alle partijen daar wel een akte van kan maken.

Als iemand niet meewerkt, dan kun je via de kantonrechter een termijn en sanctie laten stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.