Verduistering kindsdeel


5 oktober 2009

Vraag nummer: 13049  (oude nummer: 13986)

Stiefvader heeft na het overlijden van mijn moeder mijn kindsdeel van mijn vader uitgegeven, wat kan ik hier nog aan doen..?? Ik zie het als diefstal.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien uw vader een langstlevende testament had gemaakt op grond waarvan u een vordering hebt gekregen op uw moeder, dan is die vordering (doorgaans) opeisbaar bij overlijden van moeder. Dat had dus al plaats kunnen vinden en misschien goed om alsnog te doen. Wellicht een idee om even langs een notaris te gaan voor overleg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.