benificiare aanvaarden


16 juni 2015

Vraag nummer: 42644

Mijn dochter is in mei 2014 overleden, heeft drie minderjarige kinderen die nu wonen bij mijn ex vrouw (haar moeder) Zij heeft mij vorige jaar direct na haar overlijden een mail gestuurd dat zij het erven benificair aanvaard heeft. Nu krijg ik een belasting aanslag, had ik ook naar de rechtbank gemoeten? Ik had begrepen dat één van de erven voldoende was. Of draai ik nu alleen op voor de schulden van mijn dochter?

Antwoord:

Geachte heer,

Namens minderjarige kinderen moet beneficiair worden aanvaard en indien dat niet binnen 3 maanden na overlijden is gebeurd (door de wettelijk vertegenwoordiger: vader van de kinderen??), dan wordt geacht beneficiair te zijn aanvaard.
Indien er geen afwijkend testament is gemaakt, zijn in beginsel de kinderen de erfgenamen en niet ouders/broer/zussen. Dat zou eventueel kunnen zijn indien namens alle kinderen is verworpen (met toestemming van de rechter).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.