zwakbegaafd


13 september 2011

Vraag nummer: 26013

mijnfam.lid isverstandelijk beperkt.nu ben ik ik daar de curator van.Kan ik in de toekomst ook testamentair executeurworden of beslist dat de kantonrechter.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij overleden zal bezien moeten worden wie de erfgenamen zijn. Indien er geen testament is of gemaakt kan worden, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen maken samen uit wie eventueel een volmacht krijgt om één en ander af te wikkelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.