Rechten bij verkoop huis


30 augustus 2014

Vraag nummer: 39660

Mijn ouders hadden een huis toen ze samen waren (het was meer mijn moeders huis dan mijn vaders bijv. Geld dat er in is gestoken & ze was het al van plan te kopen toen ze nog niet getrouwd/officieel samen
waren), maar zijn kort daarna gescheiden. En het is altijd (+/- 20 jaar) in het bezit geweest van mijn moeder.

1. Als mijn moeder het huis wilt verkopen, heeft mijn vader dan recht op een deel van de opbrengst?

2. Of stel dat mijn ouders komen te overlijden hebben de kinderen van mijn vader dan ook recht op een deel?

3. Heeft mijn vader (en zijn kinderen) hoe dan ook recht op een deel bij verkoop/overlijden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Degene die mede-eigenaar is, moet meewerken aan de verkooop en heeft dan ook recht op een deel van de opbrengst (indien aanwezig). Is er geen eigendom, maar geldt geinvesteerd in een huis, dan is er mogelijk een lening. Deze zou moeten worden vastgelegd, waarbij tevens vastgelegd kan worden wanneer er moet worden terugbetaald (bijvoorbeeld bij verkoop). Voor de erfgenamen geldt in beginsel hetzelfde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.