interpretatie testament met vruchtgebruik


19 december 2007

Vraag nummer: 11423  (oude nummer: 9982)

Beste raadsmensen,

Ik zou graag over de volgende situatie advies willen hebben:

Het gaat over de testamentverwerking van mijn in aug. 2007 overleden tante.

Haar man overleed 15 jaar geleden.
Zijn testament bepaalde dat mijn tante roerende goederen,inboedel van haar man ter waarde van 10.000 gulden(4537 €)in vruchtgebruik kreeg.

Erfgenamen zijn:
haar 2 broers waarbij mijn zus en ik plaatsvervangend erfgenamen zijn van onze overleden vader
haar 2 stiefzonen

Dit is de informatie die ik en mijn zus van de notaris kregen:

In het testament van de heer Lindeman staat dat het vruchtgebruik van zijn gehele nalatenschap is gelegateerd aan mevrouw Lindeman-Olivier.
In de akte waarbij het vruchtgebruik werd afgegeven (gevestigd) is een bijlage gehecht waarop is vermeld om welke goederen het ging. Op die lijst is gemeld dat het woonhuis aan de Schutterlaan 1 in vruchtgebruik werd afgegeven, alsmede de banktegoeden, effecten, en 'roerende goederen, inboedel', en de auto en caravan.In de akte waarbij het vruchtgebruik werd afgegeven (gevestigd) is een bijlage gehecht waarop is vermeld om welke goederen het ging. Op die lijst is gemeld dat het woonhuis aan de Schutterlaan 1 in vruchtgebruik werd afgegeven, alsmede de banktegoeden, effecten, en 'roerende goederen, inboedel', en de auto en caravan.

De 'roerende goederen, inboedel' is verder niet gespecificeerd. Er is alleen een waarde aan toegekend ad f. 10.000,00.
Ondanks dat er geen specificatie is opgemaakt, dienen derhalve de erfgenamen van de heer Lindeman enerzijds en de erfgenamen van mevrouw Lindeman-Olivier anderzijds met elkaar in overleg te treden om te bepalen welke goederen onder het vruchtgebruik vielen en welke goederen niet.
Een piano is een roerend goed, dus kan in die zin onder het vruchtgebruik vallen, als die piano eigendom was van de heer Lindeman.


Na mijn tantes overlijden heeft stiefzoon Bart, die mijn tantes bankadministratie de laatste 2 jaar deed, op ons verzoek met de notaris een inboedelinventarisatie gemaakt.
Daarbij zijn 2 kolommen gemaakt waarin aangegeven wordt welke spullen aan de stiefzonen behoren en welke aan de rest van de famillie. Wij zijn het daar niet mee eens.
Wij denken dat:
- na 15 jaar niet te achterhalen is welke spullen aan de man van mijn tante toebehoorden(er bestaat geen inventarisatie) en wat daarvan nog aanwezig is, en het niet aan hem is een indeling te maken..
- de stiefzoon niet juist gehandeld heeft met het weghalen van de vleugel die hij aangeeft als tot zijn vader behorende (maar niet de inventarisatie lijst staat)

Vraag:
Hadden de vleugel en violen niet genoemd moeten worden in het testament van zijn vader, zo niet valllen die onder inboedel in vruchtgebruik ? Hoe moeten wij het legaat aan vruchtgebruik van bankrekeningen en effecten interpreteren en nagaan ??

Bij voorbaat dank voor uw antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Marguerite Olivier

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De letterlijke wetstekst voor het inboedelbegrip is: het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken.... Muziekinstrumenten worden niet uitgesloten, maar ik kan me voorstel dat daar een discussie over kan ontstaan. Ik kan u dus moeilijk verder helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >