Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kunnen we de woning met hypotheek in vruchtgebruik geven?

27 maart 2017

Vraag nummer: 50248

Geachte heer / mevrouw,
Wij hebben helaas moeten vernemen dat onze moeder ziek is en niet meer beter gaat worden. Onze vader is ook niet meer in leve. Ze heeft mij en mijn zus gevraagd of de huidige woning bewoond mag blijven worden door haar partner (niet gehuwd ook geen geregistreerd partnerschap, geen erfgenaam). Er rust nog een aflossingsvrije hypotheek op de woning. Wij zouden ook graag willen dat haar partner daar blijft wonen. Alleen kunnen wij de hypotheek niet overnemen en of aflossen. Ik vraag me af welke opties wij in dit geval hebben.
Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Bij vruchtgebruik moet je ook kijken wie de lasten gaat dragen. Is dat de vruchtgebruiker of de bloot-eigenaar of elk een bepaalde last. Als geen van beiden de hypotheeklasten kan dragen, is er eigenlijk geen oplossing, omdat in dat geval (lijkt mij) de woning moet worden verkocht om de hypotheekschuld af te lossen. Indien de vruchtgebruiker de lasten kan dragen, dan is vruchtgebruik wellicht wel een optie. Terzijde: wel moet goed de fiscale consequenties worden onderzocht.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder