Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Welke rechten heeft de familie?

29 oktober 2017

Vraag nummer: 52533

Mijn broer is enkele dagen geleden overleden. Nu is zijn zoon de wettige erfgenaam, alleen hebben zij al vele jaren geen contact met elkaar. Maar hij wil wel het huis laten afsluiten voor de familie. Kan dit zomaar en mogen wij het huis niet meer in? Wij zijn ook in afwachting op de vraag of hij een testament heeft op laten stellen. Wat gebeurt er zolang met de boedel?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inderdaad is van belang óf er een testament is gemaakt en zo ja wat de inhoud daarvan is. Indien in een testament geen afwijking is van de wet (of geen testament is gemaakt) en uw broer één wettelijke erfgenaam heeft achtergelaten (zijn zoon) dan is hij (zijn zoon) indien hij heeft aanvaard enig rechthebbende en kan in die zin dus ook bepalen wat er gebeurd met de goederen die tot de nalatenschap behoren.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder