Akte van verwerping


4 februari 2010

Vraag nummer: 13447  (oude nummer: 14979)

Mijne dames/heren,
Hoe en door wie moet een akte van verwerping worden opgemaakt en wat zijn ongeveer de kosten hiervan ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De verwerpin zelf vindt plaats ter griffie van de rechtbank. Griffierechten kunt u bij betreffende rechtbank opvragen. U kunt ook één en ander door een notaris laten verzorgen.

Toegevoegd: let bij verwerping wel op de mogelijkheid dat er sprake is van plaatsvervulling op grond waarvan betreffend erfdeel naar de kinderen van degene die verworpen heeft gaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.