verplichting om een nalatenschap af te wikkelen?


3 december 2015

Vraag nummer: 44442

Wij hebben als erfgenamen een nalatenschap beneficiair aanvaard. Er zijn veel schulden.
Stel: de hypotheekhouder verhopen het huis via parate executie. Daarna zal alleen een klein bedrag resteren wat nu op de bank staat. Mogelijk kan de hypotheekhouder dat ook nog opeisen omdat de schulden uit de parate executie niet geheel zullen worden voldaan.
Vraag: hebben wij als erfgenamen nog een verplichting? Bijvoorbeeld om aangifte te doen bij de belastingdienst? En zo ja, staat hier een sanctie op? Of is het mogelijk om als erfgenamen niets te doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel is er inderdaad een verplichting tot aangifte en wordt doorgaans ook een aangiftebiljet opgestuurd. Wilt u daar niet op wachten, dan zou u contact kunnen opnemen met de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.