Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erfenis grootouder na verwerping erfenis ouder

7 november 2014

Vraag nummer: 40522

Vorig jaar is mijn moeder (langstlevende ouder) overleden. Haar erfenis hebben wij wegens schulden verworpen. Onlangs is haar vader (langstlevende grootouder) overleden.
Worden wij door de verwerping van de erfenis van onze moeder ook geacht nooit erfgenaam van onze opa te zijn geweest, of maken wij alsnog aanspraak op haar kindsdeel?

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord is mede afhankelijk van de vraag of grootouder een testament heft gemaakt en zo ja wat daar in staat. Indien sprake is van plaatsvervulling, dan gaat het dus om de nalatenschap van grootouder en niet van de ouder (waarin is verworpen).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder