opeisen vordering op langstlevende


7 april 2007

Vraag nummer: 11004  (oude nummer: 9139)

Mijn schoonmoeder is onlangs overleden. Mijn echtgenote is enkele jaren geleden overleden en had een vordering op haar moeder na het overlijden van haar vader in 2000. Ik heb deze vordering op mijn schoonmoeder door het overlijden van mijn echtgenote geerfd, zo heb ik begrepen. Is de destijds in de successieaangifte opgegeven waarde van het huis in bewoonde staat nu ook beslissend voor mijn vordering? Of kan ik uitgaan van de werkelijke waarde van de woning ten tijde van het overlijden van mijn schoonvader? Is er dus verschil tussen de destijds opgegeven waarde voor de belasting en de waarde die ik nu kan opvoeren in de vordering na het overlijden van mijn schoonmoeder?
Voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er kan verschil bestaan tussen de waarde voor de successie en die ten aanzien van de verdeling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.