erfrecht


17 november 2009

Vraag nummer: 13212  (oude nummer: 14393)

2de relatie, samenlevingscontract, testament op langslevende. Mijn 2 kinderen zijn mijn erfgenamen, zijn 2 kleinkinderen zijn erfgenamen. Mag ik na het overlijden van mijn vriend, alles opmaken?? of moet er een deel overblijven voor de erfgenamen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als het een langstlevende testament is wordt de langstlevende enig eigenaar. Die kan er dus mee doen en laten wat hij/zij wil. De kinderen hebben (mogelijk) een vordering op de langstlevende; opeisbaar bij diens overlijden. Is er niks meer dan zadel je dus de (eigen) kinderen van de langstlevende op met een schuld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.