Vergeten achternicht?


13 november 2011

Vraag nummer: 26665

Geachte,

Zus van grootvader (ik ben achternicht) is overleden. Over de nalatenschap van deze oudtante, heb ik een vraag.

Overige informatie: broer van overledene (mijn grootvader) was reeds overleden (zijn vrouw, zijnde mijn grootmoeder, leeft echter nog wel).

Mijn moeder (enig kind van mijn grootouders) is eveneens lange tijd geleden overleden.

Overledene (mijn oudtante dus) had nog een broer (eveneens overleden), die 3 kinderen had (nichten/neven van overledene).

Ik heb er nooit over nagedacht, maar kan het zijn dat ik een erfgenaam ben (als er tenminste geen testament is; dit ga ik nog uitzoeken). Maar mocht inderdaad geen testament opgemaakt zijn, (VRAAG 1) erf ik dan door plaatsvervanging (via mijn overleden grootvader / via mijn overleden moeder)? Ook al leeft de schoonzus (mijn grootmoeder) nog steeds?

(VRAAG 2): Ik ben nooit benaderd voor de afwikkeling van de nalatenschap. Klopt dat?

(VRAAG 3): Mocht er inderdaad geen testament zijn, en mocht ik inderdaad een (over het hoofd geziene) erfgenaam zijn, hoe los je dat op indien de nalatenschap reeds is afgewikkeld?

Ik ben uiterst benieuwd naar uw antwoord. Hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is inderdaad zaak om eerst vast te stellen of er een testament was. Misschien goed ook om in het boedelregister bij de rechtbank te kijken of er een notaris bij de afwikkeling betrokken was. Via het centraal testamenten register kan opgevraagd worden of er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris.

Afstammelingen van een broer of zuster kunnen volgens de wet bij plaatsvervulling erven. Een ander hangt (uiteraatd) ook mede van de volgorde van overlijden af.

Indien u een 'vergeten' erfgenaam bent, dan is een eerdere verdeling mogelijk nietig of vernietigbaar. Indien u blijkt erfgenaam te zijn, dan is het wellicht aan te raden beneficiair te aanvaarden en (daarop vooruitlopend) hoe dan ook eerst langs een notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.