nalatenschap bankrekening


16 februari 2017

Vraag nummer: 49700

Mijn vader is in 2005 overleden en nu is mijn moeder ook overleden,ik ben de oudste,maar mijn zusje wil alles regelen ook de bankrekening,maar wij vertrouwen haar niet hoe zit het met de tegoeden van haar rekening,moeten wij er allebei vor tekenen of kan zij het ook alleen????

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De erfgenamen zijn in beginsel slechts samen bevoegd over één en ander te beschikken en dus in beginsel ook slechts gezamenlijk bevoegd over de bankrekening(en). Dat kan mogelijk anders zijn indien een executeur is benoemd of de erfgenamen aan één van hen of een derde een volmacht afgeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.