eigendomsakte


31 december 2005

Vraag nummer: 9856  (oude nummer: 7185)

Wij hebben een huis gekocht in Soest. Volgens het kadaster is wijlen de heer J de eigenaar. Zijn vrouw is inmiddels ook al overleden en volgens het testament erven de kinderen het huis. Wie zijn de kinderen? Nergens is bekend dat de kinderen nu eigenaar zijn van het huis. De notaris moet nu onderzoek verrichten of zij wel het huis mogen verkopen en er moet een verklaring van erfrecht worden opgemaakt. Nu wil de zoon de kosten van dit onderzoek op ons verhalen. Kan dit zomaar? Hij kan niet eens bewijzen dat het huis van hem, zijn broer en zus is. Van wie hebben wij het huis nu gekocht?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat een raar verhaal. Het lijkt mij juist dat de verkoper moet aantonen dat hij daadwerkelijk eigenaar is. De kosten daarvan moeten natuurlijk gewoon voor rekening van de verkoper komen, ook al is er sprake van kosten koper. Uiteraard beslist uiteindelijk de notaruis die de verkoop en overdracht verzorgt, maar mij lijkt dat het bovenstaande zeer redelijk is en voor de hand ligt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.