Beneficair aanvaarden


6 februari 2013

Vraag nummer: 33550

Hoe lang kunnen schuldeisers zich melden of schuld eisen na benificaire aanvaarding. Mag ik als beneficaire erfgenaam de gemaakte kosten (notaris etc) eerst verekenen voordat de schulden van schuldeisers vereffend worden

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het kort: de vereffenaar roept schuldeisers op om hun vordering in te dienen voor een bepaalde datum die wordt vastgesteld door de kantonrechter. Na die datum maakt de vereffenaar een lijst van betreffende schuldeisers en aanspraken op voorrang en legt die neer ter inzage.
De vereffenaar draagt zorg voor opstellen van een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst en legt die ook weer neer ter inzage. Wordt er geen verzet aangetekend, dan wordt de lijst in beginsel verbindend en zou er kunnen worden uitgekeerd.

Er rust dus op de vereffenaar een vrij zware taak om de wettelijke vereisten goed te volgen. De notaris die bij één en ander betrokken is, kan u inlichten over de juiste te nemen stappen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.