Duurzaam gescheiden en erfenis.


19 januari 2009

Vraag nummer: 12334  (oude nummer: 12155)

Ik leef duurzaam gescheiden van mijn echtgenote. Wel wil ik dat na mijn overlijden voor de opbrengst mijn huis (mijn eigendom ivm huwelijkse voorwaarden) een lijfrente aangekocht zal worden ten behoeve van haar. Wat betekent dit voor de successiewet?

Antwoord:

Geachte heer,

Na echtscheiding zal er neem ik aan sprake zijn van hoge successiebelasting op die uitkering, tenzij mevrouw de premies ed. heeft betaald en er sprake is van premiesplitsing. Vraagt u dat na bij uw verzekeraar.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.