Mede-eigenaar door erfrecht


13 juli 2008

Vraag nummer: 11907  (oude nummer: 11079)

Moeder is 10 jaar geleden overleden. Er was geen testament. Kinderen waren bij overlijden moeder allen meerderjarig. Ook na overlijden moeder is er niets geregeld. Onlangs zijn kinderen tot de ontdekking gekomen dat zij volgens de wet (het oude erfrecht) na overlijden van moeder mede-eigenaar van de woning zijn geworden. Vader is in woning blijven wonen. Kinderen willen dit graag zo houden. Hoe zit met inkomstenbelasting en successierechten. Wat moet aan inkomstenbelasting worden opgegeven en had er in die tijd successierechten betaald moeten worden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Successie is eenmalig en als het goed is al voldaan bij overlijden van moeder. Mij lijkt dat de mede-eigendom "gewoon" Box 3 vermogen is (geen defiscalisering), maar vraag dat even na bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.