wettelijke vereffening


4 februari 2009

Vraag nummer: 12377  (oude nummer: 12251)

Wat wordt er verstaan onder de vereffeningskosten?En wanneer heb je recht op een kosteloze vereffening?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Kosten kunnen zijn, kosten van de vereffenaar zelf, publicatiekosten, griffierechten ed. Kostenloos wil zeggen dat bepaalde kosten (zoals publicatiekosten) niet behoeven te worden betaald. Het verzoek wordt gericht aan de kantonrechter en kan worden gedaan "indien de geringe waarde der baten daartoe aanleiding geeft".

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.