Bij verwerping testament...


17 maart 2012

Vraag nummer: 27851

Beste meneer van de Griend,
Na het overlijden van mijn partner heb ik het testament moeten verwerpen i.v.m. de zakelijke schulden die hij had (wij hadden een testament en een samenlevingscontract) Dit heb ik ongeveer 3 weken na zijn overlijden gedaan. U kunt zich denk ik voorstellen dat ik binnen deze 3 weken niet alles nog heb kunnen regelen. Mijn vraag aan u is deze : mag ik de rekening van de grafbeplanting die ik graag nog op het graf zou willen aanbrengen en ook het fotoboek voor de foto's van de uitvaart ook nog opsturen naar de verzekering zodat deze betaald worden? Er is nog een bedrag aanwezig dat over is na de "basis"- begrafeniskosten die al betaald zijn. Mijn partner is in de winter overleden, dus toen was grafbeplanting niet echt mogelijk. In afwachting op uw antwoord. G.Bos

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Verwerpen moet officieel via de rechtbank geschieden. Ik neem aan dat u dat op die wijze hebt gedaan en u geen kinderen hebt (die vanwege plaatsvervulling in uw plaats erven). Verwerping betekent dan dat je geacht wordt nooit erfgenaam te zijn geweest. Wat de polis betreft raad ik u aan contact op te nemen met de verzekeraar. Zij kunnen aangeven wie de begunstigde is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.