Rekening en verantwoording


25 januari 2007

Vraag nummer: 10799  (oude nummer: 8741)

Alvorens tot verdeling over te gaan dient een rekening en verantwoording door alle erfgenamen voor akkoord ondertekend te worden. Is het toegestaan om bij de akkoordverklaring een termijn te stellen waarbinnen gereageerd dient te worden, b.v. vier weken, en dat bij geen reactie binnen de gestelde termijn aangenomen kan worden dat de erfgenaam (die niet reageert) akkoord gaat met de rekening en verantwoording?
Graag uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik vind het persoonlijk een goed idee om druk op de ketel te zetten via het stellen van een termijn. Een maand is wellicht wat kort, maar je moet natuurlijk wel vooruit kunnen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >