Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rekening en verantwoording

25 januari 2007

Vraag nummer: 10799 (oude nummer: 8741)

Alvorens tot verdeling over te gaan dient een rekening en verantwoording door alle erfgenamen voor akkoord ondertekend te worden. Is het toegestaan om bij de akkoordverklaring een termijn te stellen waarbinnen gereageerd dient te worden, b.v. vier weken, en dat bij geen reactie binnen de gestelde termijn aangenomen kan worden dat de erfgenaam (die niet reageert) akkoord gaat met de rekening en verantwoording?
Graag uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik vind het persoonlijk een goed idee om druk op de ketel te zetten via het stellen van een termijn. Een maand is wellicht wat kort, maar je moet natuurlijk wel vooruit kunnen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder